فرم استعلام بهاء – اجرای جدول گذاری تعدادی از معابر شهر بادرود

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. فرم استعلام بهاء – اجرای جدول گذاری تعدادی از معابر شهر بادرود

شهرداری بادرود در نظر دارد اجرای جدول گذاری تعدادی از معابر شهر بادرود را به طول ۴۰۰۰ متر از محل اعتبارات شهرداری بودجه ۱۴۰۱ بر اساس شرایط و شرح خدمات ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

برگزاری استعلام بهاء صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و پیشنهاد خود را ارسال نمایند.

فهرست
Skip to content