ستاد اسکان اربعین

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار
  4. chevron_right
  5. ستاد اسکان اربعین

شهرداری بادرود با همکاری شورای هیات مذهبی بخش امامزاده بادرود با توجه به حضور زائرین و مسافرین در ایام اربعین جهت مدیریت ، اسکان و راهنمای زائرین و مسافران اقدام نصب کانکس اسکان اربعین نمود.
روابط عـمومی شـهرداری شـهر بادرود

فهرست
Skip to content