راهنمای گردشگران

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. راهنمای گردشگران

لیست کلیه مراکز مورد نیاز گردشگران

مراکز گردشگری 

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ گرمابه تاریخی نوقه
۲ باغ موزه دکتر محققی
۳ خانه تاریخی محقق الدوله
۴ سراموزه رهگشا
۵ عمارت سرهنگ

مراکز تفریحی

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

مراکز درمانی

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ بیمارستان فاطمیه (س) ۵۴۳۴۲۰۳۰
۲ درمانگاه شهید شریفیان ۵۴۳۴۷۱۱۲

داروخانه ها

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ دکتر عمارتی ۵۴۳۴۳۰۸۰
۲ دکتر شایان
۳ دکتر مدبرزاده

بانک ها

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ ملی
۲ صادرات
۳ مسکن
۴ کشاورزی
۵ سپه
۶ سینا
۷ تجارت

رستوران ها- اغذیه فروشی ها

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

مراکز اقامتی

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ عمارت سرهنگ
۲

پارکینگ های عمومی شهر

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

مراکز تعمیر خودرو

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

نمایندگی های مجاز خودرو

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ ایران خودرو
۲ سایپا
۳ گروه بهمن

مراکز تجاری و خرید

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

مراکز بیمه

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

اطلاعات حمل و نقل

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

پمپ بنزین ها و جایگاه CNG

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ بنزین صادقیان
۲ سی ان جی شهرداری

مراکز خرید و بازارهای شهر

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱

پارک ها و فضاهای سبز شهر

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱ شهر
۲

تلفن های ضروری 

ردیف نام مرکز شماره تماس نام متصدی ساعات کار آدرس
۱
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
Skip to content