بهره‌برداری از میدان امام حسن(ع) شهر بادرود

میدان جدیدالاحداث امام حسن (ع) واقع در ورودی بلوار امام‌رضا با هزینه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال افتتاح شد.عملیات اجرایی ساخت میدان از حدود یک سال قبل آغاز شد و پس از انجام خاک‌برداری و تسطیح، جدول‌گذاری و آسفالت امروز به بهره‌برداری رسید.

عنوان پروژه: بهره‌برداری از میدان امام حسن(ع) شهر بادرود
محل اجرا:
سال شروع:
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار:
اعتبار هزینه شده: …………میلیون ریال
محل تامین اعتبار: ………..
مساحت عرصه: ………..مترمربع
مساحت اعیانی: ……….مترمربع
جمعیت بهره بردار: ………نفر
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست
Skip to content