آگهی مناقصه اجرای آسفالت معابر شهر – نوبت سوم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مناقصه
  4. chevron_right
  5. آگهی مناقصه اجرای آسفالت معابر شهر – نوبت سوم

آگهی مناقصه اجرای آسفالت معابر شهر (پخت ، حمل ، پخش و کوبیدن آسفالت) – نوبت سوم

با اعتباری بالغ بر ۱۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

فهرست
Skip to content