آگهی مزایده وانت پراید ۱۵۱

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. آگهی مزایده وانت پراید ۱۵۱

آگهی مزایده نوبت اول

شهرداری بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شورای اسلامی شهر ، طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها ، وسیله نقلیه پراید وانت به مشخصات جدول ذیل به فروش برساند . لذا از کلیه متقاضیان ، اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست میگردد. از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ جهت بازدید از محل موردنظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند.

برگزاری مزایده صرفا از طریق تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از طریق توکن امکان پذیر می باشد.

متقاضیان از تاریخ نشر آگهی ۱۴۰۱/۰۵/۲۳  تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ فرصت دارند پیشنهاد قیمت خود را از طریق توکن ارسال نمایند .

فهرست
Skip to content