آگهی مزایده زمین با کاربری مسکونی – خیابان حضرت ابوالفضل – خیبرآباد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. آگهی مزایده زمین با کاربری مسکونی – خیابان حضرت ابوالفضل – خیبرآباد

آگهی مزایده زمین با کاربری مسکونی

شهرداری بادرود در نظر دارد براساس مصوبه شورای اسلامی شهر ، طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها ، ۱۶ شانزده قطعه زمین با کاربری مسکونی به شرح جدول ذیل را به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان ، اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست میگردد.

برگزاری مزایده صرفا از طریق تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از طریق توکن امکان پذیر می باشد.

متقاضیان از تاریخ نشر دومین آگهی ۲۸/۰۴/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۱ فرصت دارند پیشنهاد قیمت خود را از طریق توکن ارسال نمایند.

 

فهرست
Skip to content