آگهی بزرگ مزایده زمین های شهرداری

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مزایده
  4. chevron_right
  5. آگهی بزرگ مزایده زمین های شهرداری

شهرداری بادرود در نظر دارد براساس بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ، طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ، ۳۹ قطعه زمین با کابربری مسکونی به شرح جدول ذیل را به فروش برساند .

برگزاری مزایده صرفا از طریق تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از طریق توکن امکان پذیر می باشد.

#مزایده
همزمان با دهه فجر
فروش زمین های شهرداری
از طریق مراجعه به سامانه ستاد
Setadiran.ir

آخرین مهلت مراجعه
۱۹ بهمن ۱۴۰۱

 

فهرست
Skip to content