از ما سوالی دارید ؟
پیشنهادی دارید ؟
ارتباط مستقیم با شهردار
031-5434-2021 ۰۰/۱۱/۰۵
مزایدات و مناقصات
ادامه مطالب
نظرسنجی

پیشنهادات و انتقادات خود را از عملکرد شهرداری بادرود در سال ۱۳۹۳ […]

ادامه مطالب

 

نام متصدی : اسماعیل شریفیان

تاریخ تصدی سمت : ۲۶ / ۰۸ / ۱۳۹۲

تحصیلات : کارشناس فلسفه


 

شرح وظایف : 

ـ دريافت نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي رسيده و تقسيم آن به قسمت هاي تابع اداره بر اساس اختيارا ت تفويض شده .

ـ تحويل پيش نويس نامه ها ، بخشنامه ها، نمونه برگ ها و دستور العمل ها به ماشين نويسي پس از امضاء مقام مربوط .

ـ اقدام به منظور مقابله ي نامه ها و تطبيق پيش نويش ها با متن تايپ شده و رفع نواقص آن .

ـ تطبيق رونوشت با اصل نامه ها و اسناد تأييد و گواهي آن ها .

ـ ارجاع نامه هاي ماشين شده به شهردار يا معاونين براي امضا بر حسب تفويض اختيار .

ـ پاسخگويي به سؤالات مراجعان و انجام راهنمايي هاي لازم .

ـ ثبت شماره ، تاريخ و خلاصه نامه ها ، نام صاحبان آن ها و مقام اقدام كننده .

ـ تفكيك نامه هاي صادره و تحويل پيش نويس ها به بايگاني در اسرع وقت .

ـ همكاري با ماشين نويسي ، نامه رسان و خدمتگزار به منظور هماهنگي هر چه بيشتر در انجام امور مربوط .

ـ انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری بادرود می باشد طراحی و کد نویسی توسط : گروه طراح سایت