از ما سوالی دارید ؟
پیشنهادی دارید ؟
ارتباط مستقیم با شهردار
031-5434-2021 ۰۰/۱۱/۰۵
مزایدات و مناقصات
ادامه مطالب
نظرسنجی

پیشنهادات و انتقادات خود را از عملکرد شهرداری بادرود در سال ۱۳۹۳ […]

ادامه مطالب
جشنواره برترين عملكرد شهرداریهابرگزارمیشود 29 اکتبر 2015

معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از برگزاري اولين جشنواره برترين عملكرد شهرداري‌ها در محورهاي خدمات شهري و حمل ‌ونقل و ترافيك از سوي اين سازمان  با همكاري دفتر اسكان بشر ملل متحد((UN-HABITAT در ايراندر ۱۲ و ۱۳دي ماه سال جاري خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، علي نوذرپور با بيان خبر فوق گفت :جشنواره برترين      عملكرد شهرداري‌ها در حوزه‌هاي مختلف كاري در قالب جايزه جهاني بهترين تجارب و راهبردهاي محلي (Best Practice) برنامه اسكان بشر ملل متحد ((UN-HABITAT و به منظور فراهم نمودن زمينه لازم جهت حضور شهرداري‌ها در مجامع بين‌المللي از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور برگزار مي شود.

وي با بيان اينكه اين جشنواره به منظور “شناسائي بهترين عملكردها با تأثير مثبت بر بهبود محيط زندگي” شهروندان برگزار مي‌شود، گفت: بهترين عملكردها به پروژه‌هايي گفته مي‌شود كه “كمك­هاي برجسته­ اي به بهبود محيط زندگي مردم” كرده ­اند و مي بايستي  داراي اثري آشكار و ملموس در بهبود كيفيت زندگي مردم، نتيجة مشاركت مؤثر بخش دولتي، خصوصي و مردم و از نظر اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي پايدار، باشند. 

 نوذرپور در ادامه گفت : اين جشنواره در دو محور “خدمات شهري” شامل سه بخش مديريت پسماند، فضاي سبز و آتش نشاني و خدمات ايمني و “حمل ‌ونقل و ترافيك” برگزار مي شود.

وي اهداف اصلي برگزاري جشنواره برترين عملكرد شهرداري ها را دستيابي به تجارب ملموس در راستاي ارتقاي توسعه كيفيت زندگي شهري، مشاركت مؤثر و كارآمد بين بخش‌هاي دولتي، عمومي، خصوصي و جامعه شهري در توسعه شهري، دستيابي به توسعه پايدار از منظر اجتماعي، اقتصادي و محيط زيستي، بهبود سياست‌هايبخش دولتي، عمومي و تاثير گذار بر مديريت شهري و تبادل و به اشتراك گذاشتن دانش، تخصص و تجارب ارزشمند شهرداري‌ها و مديران شهري از طريق ايجاد شبكه مشترك تبادل تجارب برتر ذكر نمود.

نوذرپور در ادامه اظهار كرد : با برگزاري جشنواره برترين عملكرد، قطعا شاهد رقابت و ارتباط بين شهرداري‌هاي كشور با يكديگر و شهرداري‌هاي ساير كشورها با يكديگر در قالب برگزاري جايزه جهاني بهترين تجارب و راهبرد‌هاي محلي برنامه اسكان بشر ملل متحد (UN-HABITAT) و همچنين حضور در مجامع بين‌المللي در امور شهري و شهرداري و قبول عضويت مراجع مذكور به منظور آگاهي و استفاده از تجارب و تحولات علمي در زمينه‌هاي مرتبط با امور و مسائل شهري و شهرداري‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوط خواهيم بود.

معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، با بيان اينكه نظام نامه برگزاري جشنواره برترين عملكرد شهرداري‌ها يك ماه قبل براي استانداري ها و شهرداري ها ارسال شده است، گفت : طبق برنامه زمان بندي اين جشنواره، شهرداري‌هاي كشور از نيمه مهرماه در حال ارسال مشخصات پروژه‌هايي كه واجد ويژگيهاي ذكر شده در اين نظامنامه مي باشند به كميته هاي ارزيابي استاني در استانداري ها هستند و كار ارزيابي استاني از ابتداي آبان ماه آغاز مي شود.

نوذرپور همچنين متذكر شد: در اين جشنواره صرفاً پروژه‌هاي خاص شهرداري‌ها كه واجد ويژگي‌هاي ذكر شده در نظامنامه باشند، مد نظر خواهد بود و پروژه‌هاي جاري شهرداري‌ها مشمول حضور در اين جشنواره نخواهد شد.

 وي درادامه گفت : در صورت انتخاب پروژه به عنوان برترين عملكرد، اطلاعات تفصيلي در قالب فرمت مشخص از شهرداري درخواست خواهد شد.

نوذرپور همچنين توضيح داد : تعداد پروژه‌هاي منتخب نهايي  هر استان در هر محور با توجه به تعدادشهرداري‌هاي استان انتخاب و به ستاد برگزاري معرفي خواهند شد و به موجب نظام نامه در هر استان تا ۵۰ شهرداري در هر محور يك پروژه منتخب معرفي و در صورت وجود  بيش از ۵۰ شهرداري، به ازاي هر ۵۰ شهرداري بيشتر، يك پروژه به تعداد منتخبين استان در هر محور اضافه مي‌شود.

وي در ادامه اظهار كرد : كار ارزيابي پروژه هاي منتخب استان ها پس از ارسال از سوي كميته هاي ارزيابي استاني طي آذرماه در كميته مركزي در ستاد برگزاري جشنواره در سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور انجام خواهد شد.

نوذرپور در خاتمه اعلام كرد : با توجه به مصوبه ستاد همايش ها و نمايشگاه هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، منتخبين جشنواره برترين عملكرد شهرداري‌ها طي روزهاي ۱۲ و ۱۳ دي ماه سال جاري در قالب برگزاري همايش معرفي خواهند شد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری بادرود می باشد طراحی و کد نویسی توسط : گروه طراح سایت