از ما سوالی دارید ؟
پیشنهادی دارید ؟
ارتباط مستقیم با شهردار
031-5434-2021 ۰۰/۱۱/۰۵
مزایدات و مناقصات
ادامه مطالب
نظرسنجی

پیشنهادات و انتقادات خود را از عملکرد شهرداری بادرود در سال ۱۳۹۳ […]

ادامه مطالب
((آگهی مزایده عمومی) 25 ژانویه 2016

فـروش زمیـن واقع در خيابان امام رضا (ع)( كمربندي)

مساحت زمين نوع كاربري قيمت پايه فروش ۵% سپرده شركت درمزايده
۴۴۰/۸۷ مترمربع مسكوني ۳/۸۵۰/۰۰۰ريال ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ريال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده : ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ریال به حساب سیبا شماره ۰۱۰۶۶۸۲۱۹۰۰۰۱ سپرده شهرداری بادرود نزد بانک ملی بادرود

مهلت تحویل پاکت پیشنهادی :   روز شنبه ۹۴/۱۱/۱۷

________________________________________

محل تحویل پیشنهاد : دبیرخانه محرمانه شهرداری بادرود

________________________________________

تاریخ گشایش پاکت پیشنهادی : ۹۴/۱۱/۱۸

متقاضیان می توانند جهت اطلاع بیشتر تا تاریخ ۹۴/۱۱/۱۷ (درساعات اداری ) به شهرداری بادرود مراجعه نمایند

                                                 شهرداری بادرود

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری بادرود می باشد طراحی و کد نویسی توسط : گروه طراح سایت