از ما سوالی دارید ؟
پیشنهادی دارید ؟
ارتباط مستقیم با شهردار
031-5434-2021 ۰۰/۱۱/۰۴
مزایدات و مناقصات
ادامه مطالب
نظرسنجی

پیشنهادات و انتقادات خود را از عملکرد شهرداری بادرود در سال ۱۳۹۳ […]

ادامه مطالب
آگهي مزايده نوبت سوم 13 اکتبر 2015

 ((آگهي مزايده نوبت سوم))

   شهرداري بادرود باستناد مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر در نظردارد قطعه زمین تجاري واقع در ميدان امام خمینی (ره) به شرح ذیل از طريق آگهي مزايده با شرايط ذيل به فروش برساند .

الف: شرایط مزایده:

۱ ـ  متقاضيان شركت در آگهي جهت ملاحظه نقشه و دريافت اطلاعات كافي در خصوص محل وقوع ملك بر روي نقشه مي توانند به واحد دفتر فني شهرداري مراجعه نمايند .

۲ ـ كليه پيشنهاد دهندگان در مزايده بايستي ۵%  قيمت پايه زمين مورد نظر را  طبق جدول ذیل به حساب سپرده شهرداري به شماره ۱۰۶۶۸۲۱۹۰۰۰۱ نزد بانك ملي شعبه بادرود واريز و فيش مربوطه را پيوست مدارك نمايند .

۳ ـ پيشنهاد دهندگان بايستي پيشنهادات خود را با توجه به قيمت پايه حداكثر تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخه ۲۵ / ۰۷ / ۹۴ در پاكت لاك و مهر شده  محتوي فيش سپرده بانكي و برگ پيشنهاد با عدد و حروف خوانا و بدون قلم خوردگي همراه با آدرس و درصورت امكان ذكر شماره تلفن پس از امضاء به دبیر خانه محرمانه  شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند .

۴ ـ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادت مختار است و به پيشنهادات مخدوش ، ناخوانا و فاقد فيش سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد 

۵ ـ پيشنهاد دهندگان بايستي رعايت منع مداخله كارمندان دولت را بنمايند .

۶ ـ پيشنهادات واصله رأس ساعت ۱۱صبح روز يكشنبه مورخه ۲۶ / ۰۷ / ۹۴ در محل شهرداري با حضور كليه اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري قرائت تا برنده معین شود  .

۷ ـ سپرده هاي نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول باقي خواهد ماند چنانچه نفرات اول و دوم و سوم به ترتيب پس از ابلاغ كتبي ظرف مدت حداكثر يك هفته از عقد قرار داد خودداري نمايند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

۸ ـ در صورت برنده  شدن  ، متقاضی موظف به اخذ پروانه ساختمان از شهرداری مي باشد .

۹-کلیه هزینه های نقل و انتقال و درج آگهی روزنامه ـ شهرداری و …. برعهده برنده مزایده می باشد .

 

ردیف مساحت زمين نوع كاربري قیمت پایه کارشناسی ریال مبلغ ۵% سپرده شرکت در مزایده
۱ ۱۳۳ متر مربع تجاري ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵  ریال ۰۰۰ / ۷۵۰ / ۹۹ ریال

جهت اطلاع بیشتر با واحد مالي شهرداری به شماره  ۵۴۳۴۲۴۴۰ تماس بگیرید .

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری بادرود می باشد طراحی و کد نویسی توسط : گروه طراح سایت